Congreso >> Inscrición >> Só ás sesións

Formulario de inscrición

O proceso de inscrición comprende tres pasos:

 

1. Preinscrición
 
Para realizar a preinscrición dispón de dúas opcións:
 
Opción A) Por correo postal ou por fax, descargando o seguinte pdf dende aquí e cubrindo o formulario de inscrición (un por participante) e enviándollo á secretaría do Congreso (Abramar Viajes) :
 
Enderezo:                Abramar Viajes.
                                Rúa Reconquista nº 3
                                36201 Vigo
Fax:                         +34 986 449 717
 
Opción B) Cubrindo o formulario web que se mostra a continuación.
 
Se non é socio da ICS e quere selo, por favor, póñase en contacto cos representantes da súa zona ou rexístrese na páxina web (http://www.internationalcamellia.org/join-us,en-us). 
É importante que lea as Condicións de inscrición e cubra o formulario antes de envialo. Para efectuar o pagamento espere a recibir instrucións dende a Secretaría do Congreso
 
2. Confirmación
 
Todos os formularios de inscrición serán procesados por estrita orde de chegada. Enviaráselle confirmación da súa reserva e instrucións de pagamento dende:
- Abramar Viajes (en nome da ICS Spain).
 
3. Pagamento
 
É obrigatorio ter efectuado o pagamento completo para a confirmación da inscrición.

Formulario de inscrición

Información persoal

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Mail incorrecto
Este campo é obrigatorio.

Importante: a confirmación enviaráselle ó correo electrónico que vostede proporcione aquí

Idioma

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Confidencialidade

Os datos persoais non serán cedidos a terceiros

Inscrición

CONGRESO [Programa Científico e Técnico]

De martes a sábado, 11-15 marzo 2014 - Pontevedra

Prezos por persoa: inclúen participación nas sesións do Congreso, pausas café e libro de actas do Congreso. IVE INCLUÍDO

Este campo é obrigatorio.
Formato inválido (Válidos sólo documentos e imágenes)
Examinar

 

Para calquera consulta:


- Vía formulario de contacto
- Teléfono: +34 986 22 14 41
- Fax: + 34 986 44 97 17

Por favor, efectúe o pagamento despois de recibir o formulario

Debe aceptar las condiciones de inscripción
Este campo é obrigatorio.

Aviso legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n.